WD Consultancy voor een transparante bedrijfsvoering
voor no nonsense consultancy
voor een transparante bedrijfsvoering
Interim management ook WD Consultancy
Adviezen door WD Consultancy
Referenties van WD Consultancy
Contact informatie voor WD Consultancy
Advies

WD kunt u ook inhuren voor adviesopdrachten. WD heeft ruime ervaring op het gebied van het optimaliseren of op orde brengen van uw bedrijfsvoering, processen en procedures. Ook voor organisatieontwikkeling en organisatieadvies bent u bij WD aan het juiste adres.

Dit kan bijvoorbeeld door WD een aantal dagdelen of een bepaalde periode in te huren of een analyse te maken van de organisatie of onderdelen daarvan.
Op verzoek van de klant kan WD in een adviesrapport de huidige situatie, gewenste situatie, risico’s, knelpunten en conclusies / aanbevelingen in brengen.

Een adviesopdracht wordt in nauw overleg met de opdrachtgever geformuleerd. Tijdsspanne en scope van de opdracht komen in dit overleg uitgebreid aan de orde.
WD Consultancy