WD Consultancy
WD Consultancy voor een transparante bedrijfsvoering
voor no nonsense consultancy
voor een transparante bedrijfsvoering
Interim management ook WD Consultancy
Adviezen door WD Consultancy
Referenties van WD Consultancy
Contact informatie voor WD Consultancy
Transparante Bedrijfsvoering - In Control

Om allerlei redenen kan het zijn dat uw organisatie niet ‘in control’ is. Door fusies, reorganisaties of veranderingstrajecten zijn vaste patronen ontwricht. WD weet als geen ander in tijden van chaos en onzekerheid het hoofd koel te houden.

WD richt niet alleen uw planning & control transparant, betrouwbaar, volledig en juist in, maar zorgt ook dat het management van uw organisatie in staat is, naast hun inhoudelijke verantwoordelijkheid, ook hun budgetverantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Hij zoekt hierbij altijd de persoonlijke benadering en gaat voldoende mee met de inhoud, waardoor hij als snel als een partner in business wordt gezien door het management.
Door in beginsel eenvoudige verbeteringen aan te brengen, weet hij de beeldvorming ten aanzien van bedrijfsvoeringsprocessen in alle lagen van de organisatie positief te beïnvloeden.

Naast het implementeren van heldere sturingslijnen, meerjaren programma, jaarbudgettering en periodieke managementinformatie, ziet WD ook het inbedden van duidelijke rollen en verantwoordelijkheden van het management en ondersteunende afdelingen ten aanzien van deze producten tot zijn primaire taak. De aanpak van WD is gericht op duurzaamheid, waardoor resultaat gericht werken in uw organisatie als een groot nut in plaats van een noodzakelijk kwaad wordt ervaren.