WD Consultancy voor een transparante bedrijfsvoering
voor no nonsense consultancy
voor een transparante bedrijfsvoering
Interim management ook WD Consultancy
Adviezen door WD Consultancy
Referenties van WD Consultancy
Werkwijze

WD is opdrachtgever en uitvoerder. Vanaf het eerste contact tot bespreking en vaststelling van de opdracht of projectplan weet u wat er in uw organisatie gebeurt, wat de handelingswijze van WD is, welke risico’s er spelen en hoe die risico’s geneutraliseerd worden. Het te gebruiken instrumentarium en methodieken bespreekt u met WD en u heeft daarop invloed. Evaluatie, rapportage en bijsturing vinden in overleg met u plaats.
Maar in de werkwijze blijven zorgvuldigheid in het proces, de betrokkenheid van de mensen in uw organisatie en het beoogde resultaat centraal staan.
WD Consultancy
Contact informatie voor WD Consultancy